SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH

Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego.


SAKRAMENTY WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO:
CHRZEST, BIERZMOWANIE, EUCHARYSTIA


SAKRAMENTY UZDROWIENIA:
POKUTA, NAMASZCZENIE CHORYCH

SAKRAMENTY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO:
MAŁŻEŃSTWO, ŚWIĘCENIA

Jak się przygotować?


  • KLIKAJĄC NA POSZCZEGÓLNE SAKRAMENTY ZNAJDZIESZ TAM INFORMACJE O ICH ZNACZENIU TEOLOGICZNYM ORAZ JAK MOŻNA JE PRZYJĄĆ.